תערוכת צילום מרהיבה שלבנות כיתה ח' בשיתוף אירגון ידידים