תלמידות כיתה י' רונית מפיקות DNA מתות שדה בנוער שוחר מדע