תושב"ע

מקצוע : תושב"ע

שם הרכזת : אתי שומר

 על הלימודים :  במסגרת מקצוע זה נבחנים על חמש יחידות בתחומים שונים ביהדות,
בכיתות החטיבה אנו שמים דגש על דיני שבת ובין אדם לחברו,
ולפני כל חג יש את ההדגשים המייחדים אותו מבחינה הלכתית.
בכיתות החטיבה העליונה שימת הדגש הוא תוכן יותר מעמיק על נושאי הבגרות בהם מקיפים שטחים יותר נרחבים בהעמקה,
התלמידות מתוודעות להשתלשלות ההלכה, לספרי יסוד מהם נשאבת ההלכה,
במסגרת השיעורים התלמידה מפנימה את ערכי היהדות גם מנקודת המבט רחבה על נושאים שונים ומגוונים.

 נושאי היחידות הן:  ספרות השו"ת יחידה המתעסקת בשאלות שהופנו לגדולי הדור,מסכתות שונות במשנה, ספר החינוך, הבית היהודי ותפילה.
 
יש לציין שהאולפנה שמה דגש על בחינה בהיקף של חמש יחידות לכלל התלמידות מתוך מתן חשיבות עליונה
לזהותה של התלמידה כאדם דתי השואף להמשיך ולקיים אורח חיים תורני.