שבוע גוש קטיף באולפנה

בכ"ב בשבט שפתח את שבוע גוש קטיף במשרד החינוך, הנצחנו באולפנה את המורשת בקיר  מידע ותמונות ושולמית גלבוע המדריכה קיימה שיחה בכיתות.