קפה דילמה

כהכנה ליום פטירת רחל אימנו ולציון יום רבין מעגלי שיח בנושא כבוד, ויתור ומה שביניהם קיימנו קפה דילמה שכבתי. כל שכבה התיישבה סביב שולחנות ערוכים עם כיבוד של שוקו ועוגיות וצפתה בסרטון שהציג דילמה בנושא כיבוד הורים. במהלך הפעילות התעורר שיח שלם על דילמות שונות בחיינו, הצפנו שאלות, עוררנו למחשבה, דנו בכיוונים השונים וחתמנו בתפילה שנדע לבחור נכון בחיים, באופן מכבד ומודע.