אולפנת בני עקיבא "טל רמות"    

רקנטי 8 רמות ב', ת.ד. 23305  ירושלים   

טלפון: 02-6428830 

פקס: 02-6428831  

דואר אלקטרוני: talramotuba@gmail.com