פעילות מדעים לכיתות י' לומדות על לחץ דם ומנתחות לבבות של בע"ח

בהמשך של נוער שוחר מדע תלמידות כיתות י' בדקו זו לזו מדדים של דופק ולחץ דם וניתחו לב של פרה ותרנגול הודו. במהלך הניתוח הבנות זיהו את חלקי הלב- עליות וחדרים את המסתמי הלב ובעורקים המחוברים אליו. הייתה זו חזרה על חומר שלמדו והבנות גילו בקיאות רבה.