סדנת יצירת פינות ישיבה מצמיגים

בחסות כיתה ז' ורד, האחראית על נושא החודש "לקחת אחריות זו מנהיגות", התקיימה פעילות חסד מדהימה שנעשתה בשיתוף עם הסטודנטיות של אפרתה, במהלכה בנות כיתות ז'-ח' הכינו מצמיגים פינות ישיבה צבעוניות ששתיים מהן נתרום למועדוניות רווחה ואחת תישאר באולפנה.