נוער שוחר מדע - זוהרים בחשיכה

בהמשך של פעילות נוער שוחר מדע "זוהרים בחשיכה" לכיתות ז' ו-ח' חקרו התלמידות חומרים מחזירי אור, פלואור סנטים ופוספורסצנטים.