מתמטיקה

רכזת : שרית מילר

על המקצוע : באולפנת בני עקיבא טל רמות משתדלים ללמד מתמטיקה בהנאה ובהבנה אחת המטרות המרכזיות שלנו היא להוביל את התלמידות לחווית הצלחה ,לגילוי יכולות ולתחושת מסוגלות
הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות בתוספת תמיכה עי שעורי עזר  פרטניים.
התלמידות מצליחות בבגרות באופן הראוי להערצה
הקו המנחה אותנו מתבטא היטב בדבריו של הרב קוק  ב" אורות הקודש":
"
בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך. דרוש אותם- דרוש בן אדם ויימצאו לך."