מפגש הכנה למשלחת פולין עם שולי היועצת

כהכנה למסע לפולין מתקיימת שרשרת מפגשים יצירתיים, חינוכיים ואינפורמטיבים.