מעגלי אחריות

פתחנו חודשיים של פעלות בנושא של אחריות. במסגרת נושא החודש התקיימו שיעורי חינוך מיוחדים בנושא של אחריות ומעגלים שונים של אחריות.