מדרשת הללי בסימן ט"ו בשבט

במדרשת הללי יצרנו קישטנו עציצים  ושתלנו זרעים ולמדנו על כוחה של צמיחה