כיתה ט' מוריה בפעילות נוער שוחר מדע

נוער שוחר מדע באוניברסיטה העיברית מעביר פעילויות במדעים לכיתות ז-י.  בכיתות ט המעבדה בנושא כמיה. התנסות בהכרת תערובות ודרך הפרדתן. ותרכובות כמו מגנזיום חמצני שנוצר משריפת מגנזיום.