כיתה ז 1 בשיעור מתמטיקה מתוקשב בנושא מספרים מכוונים