כינוס בוקר חטיבה והקרנת סרטון "האחריות יוצרת מנהיגות"