יום המעשים הטובים

ביום המעשים הטובים, בנות הפורום יצאו כ"פקחיות" לחלק צ'ופרים לאנשים ולרכבים בקניון וחילקו דוחות שמחה שמסרם הוא "תעביר את זה הלאה".