ידיים מדברות של מגמת אומנות יא'

תלמידות יא', ממגמת אומנות הנפלאה, בפרויקט פיסול בגבס - יוצרת בידיים את מה שקורה בלב.