טיול בכותל לכיתה ח' שרית

ביום מהנה במיוחד יצאו תלמידות כיתה ח' שרית לטיול בכותל, ביקרו במנהרות הכותל ובמבט אל העבר. לאחר תפילה בכותל נסעו לקניון לאכול גלידה - פרס על מבצע הניקיון שנערך באולפנה.