השמיניסטיות שלנו בילו שבת אולפנה מרוממת באולפנה לסיום שנה