המש"ציות משכבה ט' מעבירות שיעור בנושא בטיחות בדרכים לכיתה ז'