גיחה לבנות כיתה ט' מוריה

בנות כתה ט' מוריה יצאו לגיחה, טיול שדה מאתגר, וישנו בחוות ארץ האיילים. הצוות עשה גיחה לגיחה והגיע לבקר.