ברכת האילנות

בדרך לברכת האילנות נהנים מבד מרענן תלמידות כתת ז' תמר וכתת ח' שרית