בנות י"א ריקי מתכוננות יחדיו למכינה בתנ"ך בביתה של מורתן