בוקר של ניגונים לכבוד ראש חודש

כמיטבה המסורת, פתחנו את ראש החודש חשוון בשמחה ובניגונים.