בוקר חשיפה בנושא החודש: אחריות

את חודש טבת פתחנו בנושא החודשי "אחריות, ובסלוגן "אחותי אחריותי".