אני מאמין

מטרת האולפנה – לחנך את הבנות ליראת שמיים ולמצוות, לצניעות ולדרך ארץ, לאהבה ולקשר של  מחויבות עם עם ישראל מדינת ישראל וארץ ישראל.
מטרת האולפנה – להביא את הבת לתחושת מסוגלות ואמונה בכוחותיה וביכולותיה הייחודיים בתחומים  שונים כגון: לימודי, יצירתי, רגשי, אמוני, בין אישי ועוד. לבנות בתלמידה אחריות, אישית לעצמה ולסביבה.
מטרת האולפנה – להצמיח בנות להיות נשים ואימהות בישראל המגדלות את הדור הבא, פועלות  ומשפיעות על החברה הישראלית ובתוכה.
מטרת האולפנה – להביא את הבת להישגים לימודיים, לגילוי ולביטוי יכולות וחוזקות הטמונות בה. וכן  השגת תעודת בגרות מלאה אשר תפתח לבת שער לעתיד ולהתקדמות.
מטרת האולפנה – לבנות בעולמה של הבת מעורבות חברתית וקהילתית, רגישות לזולת ולשונה ולעודד  לתרומה לחברה ולמדינה.
מטרת האולפנה – ליצור שותפות מלאה עם ההורים בתהליך החינוכי וללוות בשותפות- דרך את הבת  להצלחה בתחום האישי-רגשי, הלימודי והחברתי.
מטרת האולפנה – ליצור סביבת לימודים נעימה ומקבלת בלי לוותר על גבולות ברורים של התנהגות, של  הופעה ולבוש, של תפקוד בתוך המסגרת ושמירה על כללי האולפנה.
בנווה רוחמה את צומחת ואנחנו איתך!