אודות האולפנה

אולפנת בני עקיבא טל רמות היא אולפנה ממלכתית דתית שש שנתית.
האולפנה מיועדת לבנות מהציבור הדתי לאומי והתורני.
תוכנית האולפנה מותאמת לבנות המחפשות מסגרת מעצימה ותומכת, לבנות המחפשות למידה כיתתית המשלבת מענה פרטני ולבנות המחפשות מסגרת עם פעילות חברתית מגוונת, ומעניינת, מעצימה ותורמת.
האולפנה קשובה ומכילה. באולפנה קיים צוות רחב ומקצועי המותאם לצרכים הרגשיים והלימודיים ופועל מתוך ראיה הוליסטית של כל תלמידה ותלמידה.
 
הנחות יסוד עיקריות:
א. כל בת היא שונה, אחרת ונבדלת מחברתה, לכל בת חוזקות וחולשות.
ב. כל התלמידות הן בעלות פוטנציאל קוגניטיבי תקין ויכולת לעמוד בבחינות בגרות. בכלל זה גם תלמידות עם קשיי למידה שונים.
ג. זיהוי של קושי מאפשר לצוות מיומן לתת לבת אסטרטגיות למידה וכלים מגוונים.
ד. כל בת המעוניינת ומסוגלת לעמוד בדרישות הדתיות-חברתיות של האולפנה תקלט בברכה ובחום.
 
התפיסה החינוכית של האולפנה:
העבודה באולפנה מיוסדת על שותפות ואינטראקציה בין ההורים וצוות האולפנה תוך התבוננות והיכרות מעמיקה עם נפש התלמידה וצרכיה. תפקיד האולפנה לתת את המרחב החינוכי והלימודי ואת הכלים והאסטרטגיות כדי לקדם את התלמידה ולאפשר לה לגלות את כישוריה ואת יכולותיה ולהגיע לבגרות מלאה. האולפנה מכוונת ומחנכת את התלמידה להיות אישה דתית ויראת שמים, אזרחית אכפתית ומעורבת, אחראית ובעלת ביטחון. האולפנה רואה כמכלול את עולמה החינוכי, הרגשי והלימודי של הבת.
השאיפה היא להעצים ולגדל את התלמידה בשלושת היבטים אלה – חינוכי ערכי, רגשי פנימי ולימודי.